Instalace Exchange 2013 ve Windows Server 2012 Datacenter

Exchange 2013Než začneme

Exchange 2013 je nejnovější řešení vlastního e-mailového serveru na technologii Outlook společnosti Microsoft. Řídí chod pošty, kalendářů, kontaktů, mobilních telefonů, umožňuje webový přístup Outlook Web Access (OWA). Exchange je určen především pro firemní účely.

Požadavky

Instalace

 • Ujistíme se, že máme dostupný Active Directory server.
 • Nainstalujeme požadovaný software (viz. požadavky).

Exchange-instalace-1

Exchange-instalace-2

Exchange-instalace-3

Exchange-instalace-4

Exchange-instalace-5

 • Vybereme doporučené nastavení

Exchange-instalace-6

 • Vybereme všechny dostupné role

Exchange-instalace-7

Exchange-instalace-8

 • Pojmenujeme název naší organizace a split permissions necháme odškrtnuté, slouží v případě oddělení oprávnění od AD, což nechceme.

Exchange-instalace-9

 • Ochranu proti Malware nechceme vypínat, volíme tedy No.

Exchange-instalace-10

 • Exchange upozorňuje na věci okolo AD, pokračujeme v instalaci…

Exchange-instalace-11

Exchange-instalace-12

Exchange-instalace-13

Konfigurace

Správa

 • Spustíme Exchange Managment Shell a spustíme následující příkaz:
Get-EcpVirtualDirectory | fl *URL*
 • Konzole nám vypíše adresu pro správu Exchange Serveru, kterou zadáme do prohlížeče

Exchange2013-1

Exchange-konfigurace-2

Exchange-konfigurace-3

 • V levém menu klikneme na Tok pošty.

Exchange-konfigurace-5

 • Nyní v možnostech Toku pošty klikneme v horním menu na Akceptované domény, a nastavíme ze které domény bude Exchange odesílat maily pomocí SMTP. V mém případě to je doména sabrnak.cz.

Exchange-konfigurace-6

 • Pokud tato doména není uvedena v seznamu Akceptovaných domén, klikneme na tlačítko s ikonou “+” a přidáme ji.

Exchange-konfigurace-7

 • Nyní se přepneme na Zásady E-mailové adresy v horním menu.
 • E-Mailové zásady definují v jakém formátu bude vypadat e-mailová adresa uživatelů. Budeme tedy editovat již existující Default Policy ve které si upravíme šablonu e-mailových adres, podle kterých se bude Exchange řídit.
 • Klikneme tedy na Default Policy a následně na ikonku pera upravit.

Exchange-konfigurace-8

 • Nyní se přesuneme na Formát E-mailové adresy, klikneme opět na tlačítko pera editovat ve výběru Formátu e-mailové adresy a zadáme si vlastní vzhled e-mailových adres. Zvolil jsem si [email protected] a nastavil jako výchozí formát adresy pro odpověď. Jak máme nastaveno klikneme na uložit a znovu uložit. Nyní máme správně nastaven vzhled, jak budou naše e-mailové adresy vypadat.

Exchange-konfigurace-9

 •  Jakmile uložíme zásadu e-mailové adresy, bude se muset aplikovat. V pravé části kde jsou vypsány informace o vybrané zásadě, v našem případě Default policy, se objeví tlačítko Použít na které klikneme.

Exchange-konfigurace-10

Exchange-konfigurace-11

 • Ze Zásad e-mailových adres se přesuneme ke Konektorům pro příjem, kde pouze změníme maximální velikost přijímaných zpráv z 36 MB např. na 30MB.

Exchange-konfigurace-12

 • Klikneme na Default Frontend název-serverua následně klikneme na ikonku pera upravit, kde si zvolíme Maximální velikost pro příjem zpráv na 30MB a poté klikneme na tlačítko uložit.

Exchange-konfigurace-13

 • Z konekktorů pro příjem se přesuneme ke Konektoru odesílání.

Exchange-konfigurace-14

 • Ve výchozím nastavení Exchange nemáme vytvořený žádný konektor pro odesílání, takže nemůžeme odesílat zprávy externím příjemcům mimo doménu. Vytvoříme si tedy nový konektor kliknutím na tlačítko s ikonou “+“. V poli Jméno si zvolíme název našeho nového konektoru, např. Outbound, vybereme typ Internet a klikneme na tlačítko Další.

Exchange-konfigurace-15

 • V dalším kroku si musíme vybrat z 2 typů routování e-mailů. Doporučuji ponechat Záznamy MX. Inteligentní hostitelé vybíráme pokud budeme maily posílat přes specifickou bránu, kde vložíme jejich IP adresu. V tomto případě volím Záznamy MX, protože server neběží přes Smarthosta, klikneme na tlačítko Další.

Exchange-konfigurace-16

 • V rozsahu adres klikneme na tlačítko s ikonou “+” a do pole FQDN vložíme “*” (hvězdičku), což nám umožní odesílat na všechny domény. Klikneme na tlačítko uložit a pak na tlačítko další.

Exchange-konfigurace-17

 • Jako poslední krok zvolíme zdrojový mail server, který bude využívat tento konektor. V mém případě to je jediný dostupný SABRNAKCZ. Klikneme tedy na tlačítko s ikonou “+” a vybereme zdrojový server, následně klikneme na tlačítko uložit a dokončit.

Exchange-konfigurace-18

 •  Nyní bychom měli mít vše potřebné pro chod serveru. Poslední potřebná konfigurace bude Certifikáty v menu Servery, aby nám OWA nehlásil neplatný certifikát a správně fungovaly ActiveSync, Autodiscover, …
 • Jak vytvořit vlastní podepsaný certifikát určitou autoritou napíšu zvlášť, jako další článek, kde budeme jako bonus konfigurovat Anti-Spam.

Rekapitulace

Nainstalovali a nakonfigurovali jsme Exchange Server 2013 spolu s potřebným softwarem, uvedeným v požadavcích. Rozvrhli jsme schéma jak budou naše mailové adresy vypadat, povolili odesílání a přijímání emailů mimo naši doménu a určili jsme akceptovanou doménu, abychom zbytečně nevyužívali doménu AD.

Pozn. autora: Na obrázcích je rozmazaná adresa domény AD z bezpečnostních důvodů.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.