Aktualizace Exchange 2013 na CU1

Exchange 2013Před necelými 2 měsíci byla vydána aktualizace Exchange 2013 Cumulative Update (CU1). V tomto článku ukážu postup, jak Exchange 2013 na tuto verzi aktualizovat.

Požadavky a instalace

Před samotnou aktualizací bude potřeba nainstalovat funkci Rozhraní příkazového řádku clusteru s podporou převzetí služeb při selhání (Failover Cluster Command Line Interface).

Spustíme tedy správce serveru, zvolíme možnost přidání rolí a funkcí, přeskočíme role serveru a zvolíme funkce v levém menu. Najdeme položku Nástroje pro vzdálenou správu serveru, kterou rozbalíme kliknutím na šipku. Dále rozbalíme Nástroje pro správu funkcí, kde opět rozbalíme Nástroje clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání, kde zaškrtneme Rozhraní příkazového řádku clusteru s podporou převzetí služeb při selhán, viz. obrázek.

ExchangeCU1-7 ExchangeCU1-8

Po přidání potřebné funkce nám instalace Exchange 2013 CU1 dovolí nainstalovat aktualizace, které se instalují obdobně jako instalace Exchange 2013. Aktualizace by neměla smazat žádné nastavení.

Po úspěšné aktualizaci doporučuji restartovat Exchange služby, popř. celý server.

Zkušenosti po aktualizaci

  • Vyřešen problém s  HealthMailboxy, kdy po instalaci Exchange 2013 každou chvíli přicházela na e-mail administrátora diagnostická zpráva od odesílatele inboundproxy@inboundproxy.com, o stavu mail serveru. Aktualizace by tento známý bug měla opravit, protože způsobovala zahlcení schránky.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: