Logování a sledování toku mailových zpráv v Exchange 2013

LOG-ikonaPár příkazů, které se hodí když potřebujeme zjistit kdo s kým komunikoval a jak probíhala komunikace mezi servery. Hodí se především k odstraňování problémů, když mailový server nedělá to, co by měl.

 Následující příkazy se spouští v EMS (Exchange Managment Shell) prostředí.

Jednoduchý výpis doručených zpráv od určitého data:

Get-MessageTrackingLog -Start "Aug 7 2013"

Detailní výpis doručených zpráv od určitého data v tabulce s možností filtrování:

Get-MessageTrackingLog -ResultSize Unlimited -Start "Aug 7 2013" | Out-GridView

Jednoduchý výpis nedoručených/odmítnutých zpráv od určitého data a času:

Get-MessageTrackingLog -Start "08/07/2013 14:00:00" -EventID FAIL

Zapnutí logování na konektoru pro příjem

Set-ReceiveConnector "Default SERVERNAME" -ProtocolLoggingLevel Verbose

Vypnutí logování na konektoru pro příjem

Set-ReceiveConnector "Default SERVERNAME" -ProtocolLoggingLevel None

Logy se defaultně ukládají do složky:

C:Program FilesMicrosoftExchange ServerV15TransportRolesLogsHubProtocolLogSmtpReceive

Jak vidíte, příkazy lze jednoduše kombinovat. Logování na konektoru pro příjem je podrobný výpis komunikace mezi servery. Název konektoru pro příjem najdeme v ECP > Tok pošty > Konektory pro příjem > Default NÁZEVSERVERU

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.