Logování a sledování toku mailových zpráv v Exchange 2013

LOG-ikonaPár příkazů, které se hodí když potřebujeme zjistit kdo s kým komunikoval a jak probíhala komunikace mezi servery. Hodí se především k odstraňování problémů, když mailový server nedělá to, co by měl.

 Následující příkazy se spouští v EMS (Exchange Managment Shell) prostředí.

Jednoduchý výpis doručených zpráv od určitého data:

Detailní výpis doručených zpráv od určitého data v tabulce s možností filtrování:

Jednoduchý výpis nedoručených/odmítnutých zpráv od určitého data a času:

Zapnutí logování na konektoru pro příjem

Vypnutí logování na konektoru pro příjem

Logy se defaultně ukládají do složky:

Jak vidíte, příkazy lze jednoduše kombinovat. Logování na konektoru pro příjem je podrobný výpis komunikace mezi servery. Název konektoru pro příjem najdeme v ECP > Tok pošty > Konektory pro příjem > Default NÁZEVSERVERU

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: