Zobrazení skrytých/nefunkčních zařízení ve Windows

Device-MGRDnes mi ve Windows Serveru 2003 x64 běžícím v Hyper-V 2012 nešly otevřít namapované VHD disky přidané přes SCSI Hyper-V, i když byly nainstalovány integrační služby. Problém nakonec vyřešil příkaz, který vytáhne ze systému veškeré nepoužívané/nefunkční ovladače způsobující kolizi a umožní je zobrazit jako skryté zařízení.

V příkazovém řádku je potřebné spustit:

Následně se ve správci zařízení musí povolit skrytá zařízení, které budou zobrazeny světle šedě. Ty lze s velkou pravděpodobností odinstalovat, protože způsobují v systému problémy.

Tímto způsobem jsem odinstaloval 80% všech neaktivních driverů – hlavně SCSI a dalších HDD řadičů. Po restartu serveru se virtuální disky namapovaly a byly přístupné.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: