BSOD 0x0000007E

BSODModrá smrt s hexadecimálním označením 0x0000007E (0xC0000005, 0XBA238756, 0XBA4CB42C, 0XBA4CB123,…) souvisí s velkou pravděpodobností se změnou hardwaru, např. architekturou procesoru. Pokud jste migrovali systém mezi odlišným HW a po spuštění systém spadne do BSOD, spusťte systém v nouzovém režimu, kde pomocí změny registru změníme zavádění driverů pro daný procesor.

  • Start > Spustit > regedit
  • HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesIntelppm
  • V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Start a pak klikněte na příkaz Změnit.
  • V poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu 4 a klikněte na tlačítko OK.
  • Restartujte počítač.

Nyní by měl počítač načíst korektně.

Pokud nemůžete zavést nouzový režim z HDD, spusťte z instalačního CD opravu, kde v příkazovém řádku pro zotavení zadáte příkaz: disable intelppm a restartujte PC.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: