Port 80 is being used by SYSTEM (PID 4)

If your application can’t start anymore on port 80 or you see HTTP Error 404. The requested resource is not found. it looks like http.sys placed reservation of port 80 and your application can’t start anymore.

In most cases this could happen after Windows Update or SCCM agent pushing updates and the agent won’t do the proper cleanup of reserved HTTP namespace.

Continue reading

BSOD 0x0000007E

BSODModrá smrt s hexadecimálním označením 0x0000007E (0xC0000005, 0XBA238756, 0XBA4CB42C, 0XBA4CB123,…) souvisí s velkou pravděpodobností se změnou hardwaru, např. architekturou procesoru. Pokud jste migrovali systém mezi odlišným HW a po spuštění systém spadne do BSOD, spusťte systém v nouzovém režimu, kde pomocí změny registru změníme zavádění driverů pro daný procesor.

Continue reading