Category Archives: CMD

How to activate Windows Server 2012 R2 by phone

In case your Windows Server 2012/R2 does not have access to the internet to verify MAK key you will need to do phone activation. Unfortunately you can’t do this so easily via GUI. But via CMD you can.

Read more »

Send RDP session to physical Console

Sometimes can be useful to send RDP session to physical Console because of automation which operates with GUI buttons, for example Autoit. If session will be disconnected then GUI operations can’t be performed because of lockscreen in disconnected session.

Read more »

Windows Server file Permissions chown

CheatSheetCheatSheet of useful CMD commands for Windows Server to folder and files permissions like chmod and chown. (continually updated)

Read more »

CMDKEY – cache paměť uložených pověření ve Windows

Ikona Terminal.appCMDKEY je příkaz, který spravuje uložená hesla, která uživatel zatrhne fajfkou k zapamatování. Platí pro IE, Vzdálenou plochu, Outlook a další… Tento článek popisuje způsob, jak zobrazit a smazat dané pověření.

Read more »

BSOD 0x0000007E

BSODModrá smrt s hexadecimálním označením 0x0000007E (0xC0000005, 0XBA238756, 0XBA4CB42C, 0XBA4CB123,…) souvisí s velkou pravděpodobností se změnou hardwaru, např. architekturou procesoru. Pokud jste migrovali systém mezi odlišným HW a po spuštění systém spadne do BSOD, spusťte systém v nouzovém režimu, kde pomocí změny registru změníme zavádění driverů pro daný procesor.

Read more »

Zobrazení skrytých/nefunkčních zařízení ve Windows

Device-MGRDnes mi ve Windows Serveru 2003 x64 běžícím v Hyper-V 2012 nešly otevřít namapované VHD disky přidané přes SCSI Hyper-V, i když byly nainstalovány integrační služby. Problém nakonec vyřešil příkaz, který vytáhne ze systému veškeré nepoužívané/nefunkční ovladače způsobující kolizi a umožní je zobrazit jako skryté zařízení.

Read more »