CMDKEY – cache paměť uložených pověření ve Windows

Ikona Terminal.appCMDKEY je příkaz, který spravuje uložená hesla, která uživatel zatrhne fajfkou k zapamatování. Platí pro IE, Vzdálenou plochu, Outlook a další… Tento článek popisuje způsob, jak zobrazit a smazat dané pověření.

CMDKEY-1

Pro výpis všech uložených pověření slouží následující postup:

  • Spustit (Win+R) > CMD
  • CMDKEY /list

Tímto získáme všechny uložené přihlašovací údaje, které jsou uloženy v cache paměti.

Pro odstranění určitého pověření slouží následující příkaz:

  • CMDKEY /Delete:Targetkde target je název dané služby.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: